ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Ця Політика конфіденційності визначає порядок отримання, зберігання, оброблення, використання і розкриття персональних даних користувача та/або його уповноваженого представника, у тому числі учасників, постачальників товарів, надавачів послуг, виконавців робіт, замовників та інших заінтересованих осіб (далі – користувач) електронного майданчика https://main.neb.org.ua/; https://www.aukzion.com.ua (далі – електронний майданчик).
 • Персональні дані користувача під час реєстрації, ідентифікації, подання заяв на участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах, а також під час участі в електронних торгах отримує ТОВ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА” (код ЄДРПОУ 38811542), яке є оператором електронних майданчиків https://main.neb.org.ua/; https://www.aukzion.com.ua (далі – оператор).
 • Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами шляхом проставляння відмітки під час заповнення реєстраційної форми у вкладенні “Реєстрація”.
 • Користувач не має права використовувати електронний майданчик, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.
 • Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає оператору право на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних.
 • Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним на електронному майданчику, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням даних персональної ідентифікації.
 • Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. Оператор не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
 • Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним на електронному майданчику.
 • Оператор має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки.
 • Користувач дає свою згоду на передачу персональних даних Адміністратору центральної бази даних, з якою співпрацює оператор відповідно до мети використання ЕТС, яка регулюється регламентами роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів. Регламенти розміщуються у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика або на веб-сайті Prozorro.Продажі.
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО МОЖУТЬ ЗБИРАТИСЯ
Оператором може збиратися така інформація та/або персональні дані:
 • ім’я, прізвище, по батькові контактної або уповноваженої особи користувача, найменування користувача, реквізити користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, юридична та поштова адреса користувача, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)/індивідуальний податковий номер (для фізичної особи та фізичної особи – підприємця), номер фінансової ліцензії (для фінансової установи), серія та номер паспорта (у т.ч. в разі відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку через релігійні переконання) /інший реєстраційний код (для нерезидента) користувача;
 • файли cookies з метою визначення браузера користувача і надання залежних від цього сервісів;
 • помилки роботи електронного майданчика, ініційовані користувачем;
 • поведінка користувача на електронному майданчику, в тому числі, у разі розміщення користувачем інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення електронних торгів (у такому разі оператором може бути прийняте рішення про зняття з оприлюднення такої інформації);
 • IP-адреса користувача для ведення журналу активності користувача;
Вся інформація збирається “як є” і не змінюється оператором в процесі збору даних.
МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • Для ідентифікації (авторизації) як користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль на електронному майданчику, код ЄДРПОУ/ІПН/інший реєстраційний код користувача.
 • Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомлення про отримання заяви на участь в електронних торгах, реєстрація користувача учасником аукціону, результати аукціону, повідомлення про розміщення оголошення тощо. Користувач може відмовитися від розсилки повідомлень інформаційного та/або рекламного характеру у відповідному розділі особистого кабінету.
 • Інформація про користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації користувача, з метою надання послуг, оброблення платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.
УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • Оператор не передає персональні дані користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених у цій Політиці конфіденційності та регламентах ЕТС.
 • Після закінчення аукціону електронна торгова система автоматично відкриває та відображає відомості про учасників аукціону (найменування та код ЄДРПОУ/ІПН/інший реєстраційний код), формує та розміщує протокол аукціону з відомостями про учасників аукціону.
 • Оператор гарантує захист інформації щодо участі в електронних торгах та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.
 • Розкриття персональних даних без згоди користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.
ЗМІНА АБО ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Користувач в будь-який момент може змінити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень інформаційного та/або рекламного характеру через налаштування в особистому кабінеті.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 • Користувачі, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
 • Користувачі, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як давання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 • Користувачі відмовляються від стимулювання яким-небудь чином працівників оператора, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їхню користь робіт (послуг) та іншими, не позначеними у цьому пункті, способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямованих на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його сторони.
 • У разі виникнення в оператора підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, оператор зобов’язується повідомити користувача про таку підозру. Після повідомлення, оператор має право зупинити надання послуг на електронному майданчику користувачеві до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення повідомлення.
 • Користувачі визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють за їх дотриманням та забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення до корупційної діяльності.
 • Користувачі визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов можуть нести несприятливі наслідки, передбачені чинним законодавством України.
 • Користувачі гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках цього розділу Політики конфіденційності фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобіганням можливих конфліктних ситуацій.
 • Користувачі гарантують повну конфіденційність з питань виконання цих антикорупційних умов, а також відсутність негативних наслідків, як для оператора в цілому, так і для конкретних працівників оператора, які повідомили про факт порушень.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ
 • Користувачі гарантують утримання від недобросовісної поведінки у відносинах з оператором, адміністратором, користувачами та учасниками.
 • Недобросовісною поведінкою є поведінка, яка суперечить меті та принципам функціонування ЕТС, зокрема, щодо забезпечення ефективного і прозорого здійснення продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права шляхом проведення електронних аукціонів, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції
 • недобросовісна конкуренція, тобто будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, зокрема, вчинення дій, які згідно з законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції визначаються як види недобросовісної конкуренції, у тому числі:
  • дискредитація операторів, користувачів, інших учасників;
  • підкуп працівників, посадових осіб оператора, інших операторів, користувачів, інших учасників;
  • підкуп працівників, посадових осіб адміністратора;
  • досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
  • поширення інформації, яка вводить в оману, у тому числі поширення серед невизначеного кола осіб (у тому числі в рекламі) інформації, яка складає враження, що Оператор надає пряму знижку до винагороди Оператора.
ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 • Оператор може змінити умови Політики конфіденційності шляхом внесення змін на електронному майданчику у вкладенні “ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ”.
 • Користувачі зобов’язуються періодично переглядати умови Політики конфіденційності, щоб бути поінформованими про те, як оператор захищає інформацію про Користувачів на електронному майданчику.
 • Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності.
ІНШІ УМОВИ
 • У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
 • Користувач має права передбачені Законом України “Про захист персональних даних”.
 • Ця Політика конфіденційності поширюється на користувача з моменту, коли користувач погодився з умовами цієї Політики конфіденційності на електронному майданчику.